Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
p e artas F3514580

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου:Διαγωνισμός: «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού Άρτας »

 Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού Άρτας », μέχρι του ποσού των 12.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού    (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63307, FAX επικοινωνίας 26810 27332, αρμόδιος υπάλληλος για διευκρινήσεις τεχνικών θεμάτων Δ. Καριώρης τηλ.2681363315

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.01.2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, Άρτα και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η οικονομικότερη (χαμηλότερη) τιμή για την προμήθεια 28 τερματικών κλιματιστικών μονάδων και δύο Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α    όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

     β    οι συνεταιρισμοί,

     γ    οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

     δ    οι κοινοπραξίες προμηθευτών,

με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης.

  Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τις Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 (ΚΑ2014ΕΠ53000007).

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Σχετικά Αρχεία:

Previous 105 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας