Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
tromaktiko F 1399142179

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ» :Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

Σαςγνωρίζουµεότι, ηΜεραρχίασύµφωνα µετακαθοριζόµεναστα σχετικά, θαπροβείστηδιενέργεια διαγωνισµούγιατηνπαροχήυπηρεσιών σίτισης (catering), µετηδιαδικασίατηςδιαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση στοντύποτηςπροκήρυξηςτουδιαγωνισµού, µεενσφράγιστεςέγγραφες προσφορές, γιατηνκάλυψηκατεπείγουσαςκαιαπρόβλεπτηςανάγκης (µεταναστευτικέςπροσφυγικές ροές) τουΤΟΣΚΕ∆ΜΕΣτρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια), λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής
ασφάλειαςκαιδηµόσιαςτάξης, πουκαθιστούναδύνατητηντήρησητων προθεσµιώνπουπροβλέπονταιγιατιςδιαδικασίεςδιαγωνισµούτηςκείµενης νοµοθεσίας.
 
Οδιαγωνισµόςθαδιενεργηθείαπότησυγκροτηθείσαµετο (δ) όµοιο Επιτροπή∆ιενέργειας∆ιαγωνισµού∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωναµετους όρουςτωνΠαραρτηµάτων «Α» και «Β» τηςπαρούσης (ΓενικοίκαιΕιδικοίΌροι).
 
ΗσύµβασηθασυναφθείσύµφωναµετοπροσχέδιοτουΠαραρτήµατος «Γ» του παρόντος, µετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από τη Μεραρχία

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Διαγωνισμός προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας γάλακτος του ελληνικού γεωργικού οργανισμού Δήμητρα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας