Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 2018502892

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για «Προμήθεια και αντικατάσταση επτά(7) κλινών για τις ανάγκες της ΜΕΘ του Γ.Ν. Άρτας »

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ(7) ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ»(CPV 33192130-2) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολική  προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :                                        18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΈΜΠΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γενικών Επιχειρηματικών Συμβουλών διαχείρισης και χαρτογράφησης»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας