Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F690649503

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος

 Ανοικτό Δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50 μ2 με πατάρι 10μ2, που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Σκουφά αριθμός 119 και του οποίου ακίνητου (καταστήματος) το Γ.Ν. Άρτας έχει την επικαρπία. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστή προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας μέχρι και την 09-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς:

α ) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ»

γ) Ο αριθμ. πρωτ. του πλειοδοτικού διαγωνισμού και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα

Οι Οικονομικές Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας, μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10-03-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ενώπιον της κατά νόμο τριμελούς επιτροπής, με κλειστές προσφορές, και δυνατότητας συνέχισης αυτού με προφορικές προσφορές και θα κατακυρωθεί στον πλειοδότη με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΤΕΙ Ηπείρου:Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας