Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ret F 913237606

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας μπλόκ διαγράμματος αναισθησίας και είδη γραφικής ύλης

1. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 5-11-15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την Προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ. Ν. Άρτας :

1.Μπλόκ Διαγράμματος Αναισθησίας τμχ 45

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 6-11-15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

 

 

2. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 5-11-15 ημέρα Πέμπτη στο Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση με fax του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :

1. Επαγγελματικό συρραπτικό μεγάλο ( 140 -170 φύλλων) βάθος συρραφής 10cm .Να δέχεται συρραπτικά 123/17.

2. Μητρώα παθολοανατομικού εργαστηρίου 200 Φ.

3. -Μητρώο Καταρτιζομένων 200 φύλλων , για Σχολή Νοσοκομείου (Ι.Ε.Κ. ) Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, (Η απ. 5954 (ΦΕΚ1807/2014 τ.Β) στο οποίο ορίζεται τα Υπερεσιακά βιβλία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν το Δημόσια ΙΕΚ.

4. – Βιβλίο εποπτικών μέσων ,για Σχολή Νοσοκομείου (Ι.Ε.Κ. ) Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, (Η απ. 5954 (ΦΕΚ1807/2014 τ.Β) στο οποίο ορίζεται τα Υπερεσιακά βιβλία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν το Δημόσια ΙΕΚ.

5. -Βιβλίο διδασκόμενης ύλης, για Σχολή Νοσοκομείου (Ι.Ε.Κ. ) Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, (Η απ. 5954 (ΦΕΚ1807/2014 τ.Β) στο οποίο ορίζεται τα Υπερεσιακά βιβλία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν το Δημόσια ΙΕΚ.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Στις 6/11/2015 Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ,η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

Previous Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας μεταλλικής ντουλάπας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας