Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός μίσθωσης δύο (2) διαμερισμάτων για την στέγαση δομών του προγράμματος ψυχαργώς

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη για την μίσθωση ακινήτων με διάρκεια μίσθωσης τρία(3) έτη για την στέγαση των υπηρεσιών της δομής ΨΥΧΑΡΓΩΣ του φορέα μας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € επιμερισμένη ως : Προστατευμένα διαμερίσματα Α & Β (4.750,00 € έκαστο) , ήτοι τιμή έναρξης μειοδοτικής δημοπρασίας 395,83 € (ανά διαμέρισμα αντίτιμο μηνιαίου μισθώματος ). Η διάρκεια μίσθωσης είναι τρία (3) έτη . Ενημερώνουμε ότι η διοίκηση του φορέα έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να λάβει απόφαση για μεταφορά της/των υπηρεσιών σε ιδίους χώρους της ,και αυτό θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση στον(ους) ιδιοκτήτη(ες) του ακινήτου δύο μήνες πριν .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον κατά νόμο Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με στοιχεία των μισθωμάτων αλλά και με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται σε έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Γ. Ν. Άρτας www.gnartas.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την απευθείας ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2016 (από 31-12-2015 έως 31-12-2016), συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00ευρώ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας