Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 1733490395

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός προµήθεια Τεσσάρων (4) Τετρακίνητων Ηµιφορτηγών Οχηµάτων ∆ιπλής Καµπίνας (ΗΟ∆Κ), Ωφέλιµου Φορτίου 600 κιλών και άνω,

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια Τεσσάρων (4)
Τετρακίνητων Ηµιφορτηγών Οχηµάτων ∆ιπλής Καµπίνας (ΗΟ∆Κ), Ωφέλιµου Φορτίου 600 κιλών και άνω Συνολικο Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εκατόν Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (120.000,00€), Απαλλασσοµένου ΦΠΑ και Κρατήσεων
∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές

Σχετικά Αρχεία:

Previous 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»: Διαγωνισμός για Προµήθεια Εφοδίων – Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης ∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡ∆Ο«ΖΩΓΑ»)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας