Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 1715443534

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, Προϋπολογιζόµενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων
Κρατήσεων Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Previous ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας