Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Computer Services2 F 1903920637

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Παρόχου Συντήρησης Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΝ, για Ένα (1) έτος (2017)

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΝ, για ένα (1) έτος (2017) µε δικαίωµα προαίρεσης (option) για ένα (1) επιπλέον έτος (2018), συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (625.806,45€) (και για τα δύο έτη), µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%). Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» : Διαγωνισμός Προμήθειας Κατεψυγμένων Κρεάτων και Πουλερικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας