Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
siemens x300 g F873823589

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι μετατίθεται ο προς διενέργεια Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 02/18 για την «Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησή του μέσω Σύναψής Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (128.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20 Φεβρουαρίου 2018.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος- Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας