Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 1446197461

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και έναντι συνολικής αξίας 300.000,00€ (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο), με αντικείμενο την προμήθεια 15 ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών, δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της ποσότητας ανά είδος.

Μειοδότης θα κηρυχθεί ο προσφέρων ανά είδος. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση «Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας