Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gamingPC service F365054973.gif

Γ.Ν.Ζακύθνου :Διαγωνισμός προμήθειας ειδών εξοπλισμού πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό τρις ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (CPV 30236000-2) (KAE 7123) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, προϋπ. δαπάνης 2.322,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου του 2016 και ώρα 13:30 καιενιαίαχωρίςδιάκρισησταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς)
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ -στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.
Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
 
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλάμιαώραπριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας