Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ZAKYNTHOU SECURITY F 1071914923

Γ. Ν. Ζακύνθου:Διαγωνισμός α) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ « είδη Παντοπωλείου, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» β)για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Κατεψυγμένα ψάρια,Κατεψυγμένα λαχανικά,Γαλακτοκομικά προϊόντα»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ανακοινώνει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για α) την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511)« είδη Παντοπωλείου (CPV 15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα)»για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα (10) μηνώνΠοσότητα : ….. 47185 {ανά Μον. Μέτρησης : 6428 κιλά, 14112 συσκ., 26645 τεμ.} Προϋπολ. δαπάνης : 18.584,07 € προ ΦΠΑ ή 21.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13% .Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου του 2019 και ώρα 13:00. β) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Κατεψυγμένα ψάρια, Κατεψυγμένα λαχανικά, Γαλακτοκομικά προϊόντα» Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου του 2019 και ώρα 13:00.Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Previous Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:Διαγωνισμός για προμήθεια συσσωρευτών.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας