Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
5 F122151732 F1651487385 F423553608 F1724095003 F 1662918416

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθεια ιατρικών αερίων και παροχή υπηρεσιών γεμισμ. & συντήρησης φιαλών

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
 
Προμήθειαιατρικώναερίων:
Αερίου οξυγόνου (CPV 24111900-4) προϋπ. δαπάνης 2.121,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% (ΚΑΕ 1614)
Διοξειδίου του άνθρακα (CPV 24112100-3) προϋπ. δαπάνης 85,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% (ΚΑΕ 1614)
Πρωτοξειδίου του αζώτου (CPV 24111700-2) προϋπ. δαπάνης 782,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% (ΚΑΕ 1614)
Πιθανής δαπάνης 2.988,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
 
Παροχήυπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου (CPV 51531200-8) (γεμίσματος φιαλών, υδραυλικών δοκιμών, βαφή φιαλών, αλλαγή κλείστρων) Πιθανής δαπάνης 9.812,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (ΚΑΕ 0439) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
 
Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιουλίου του 2016 και ώρα 13,00 καιενιαίαχωρίςδιάκρισησταδίων/φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς )
Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν στην
Γραμματεία – Πρωτόκολλο.
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ και -στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον αριθμό ΑΔΑΜ.
Θα σταλεί με e-mail σε Επιμελητήρια και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου. Γίνονται δεκτές προσφορέςγιατο σύνολο ήμέροςτουζητουμένουέργου

Σχετικά Αρχεία:

Previous 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας