Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
servis F92602199

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων και ατμογεννητριών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2015), για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων και ατμογεννητριών (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887), προϋπολ. δαπάνης 5.241,94 € προ ΦΠΑ ή 6.500,00 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαΐου του 2017 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:

-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ

-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.

-στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.zante-hospital.gr

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας