Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeiozaknthou F1862204261

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την επισκευής και συντήρησης 1) εξοπλισμού Ακτινογραφίας 2) του αξονικού τομογράφου και του ακτινολογικού μηχανήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887)

1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED

2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α

προϋπ. δαπάνης 43.546,00 € προ ΦΠΑ ή 53.997,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία : Διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος,
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας