Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeio sima 150x150 F 1153029749

Γ.Ν.Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08 -2016).

Η περίληψη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 552/30-12-2016, ΚΑΔ 97722. Επίσης στο ΦΕΚ 54/ΔΔΣ/24-2-2017 με ΚΑΔ 13957 δημοσιεύθηκε η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Νοσοκομείου μας, σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας ανάρτησης της διακήρυξης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΗΣΕΑΣ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας