Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
G F1046151171.N.PEIRAIASNIKAIAS

Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων” : Διαγωνισμός για την Συντήρηση των τριών (3) κλιβάνων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό Επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 1/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Συντήρηση των τριών (3) κλιβάνων της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου (C.P.V:50324200-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.922,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 07 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η διακήρυξη Νο 1/2017 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 &408.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια αντλιών θερμότητας αέρα – νερού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας