Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
xartia4 a3 madata 323710288 F1246394472

Γ.Ν.Νίκαιας – Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό (Α.Δ. 3/2018),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «Μηχανογραφικού χαρτιού»-(CPV30199330-2, (Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές Η/Υ)),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.318,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous E.K.A.B: Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας