Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Nosokomeio F537690547

Γ.Ν.Νίκαιας- Πειραιά “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”: Διαγωνισμός για την προμήθεια 7.843 τεμαχίων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 8/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 7.843 τεμαχίων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος (CPV

24455000-8), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.431,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 05-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Η διακήρυξη Νο 08/2017 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 7:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ : Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας