Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perithalpsi anergon F678528151

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός προμήθεια αναλώσιμων υλικών θεραπείας νεφρών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014, Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Θεραπείας Νεφρών, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 122.932,94 € συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ομιλία Προέδρου Επιμελητηρίου Άρτας κ. Χρήστου Παπάζογλου στο «Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της έκθεσης «Ελλάδος γεύση» στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας