Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F951409418

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση δομών του προγράμματος Ψυχαργών

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, κατόπιν της υπ’αρθιμ.42/08-10-2015 (θέμα 16ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά σε έγκριση του διαγωνισμού, καθώς και την ΑΡΙΘΜ ΔΣ3/24-1-2016 θέμα 1ο & ΔΣ 14/25-4-2016 Θ22ο πράξεις για επανάληψη, ως προς το Α’ προστατευόμενο Διαμέρισμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό μίσθωσης ενός (1) προστατευόμενου διαμερίσματος για την στέγαση δομών του Προγράμματος Ψυχαργώς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14-06-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου «Λόφος Περάνθης Άρτας», ενώπιον της κατά νόμων τριμελούς επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 715/79  «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και με δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης, όταν καταστεί αναγκαία.

Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από το Γραφείο Προμηθευτών του Νοσοκομείου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00 το αργότερο μέχρι την 13-06-2016.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαραίνουν τον μειοδότη

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ ε.α.α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Previous Προς νέα ρύθμιση για τις οφειλές ασφαλιστικών εισφορών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας