Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeio artas F339086500

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηθμών Διάλυσης

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Ηθμών Διάλυσης (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 54 / 2017 , προϋπολογισθείσας δαπάνης 224.969,11 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος.

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:

Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.gnartas.gr

Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gnartas.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

19 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή με α/α συστήματος : 42084

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 10 Ιουνίου 2017 ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00 π.μ..

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ..

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Προτάσεις Επιμελητηρίου Άρτας στη σύσκεψη της ΠΕ Άρτας για τον τουρισμό
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας