Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeio artas F 870697249

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος αξονικού τομογράφου

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω  των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια ενός(1) συστήματος αξονικού τομογράφου για τις ανάγκες του Γ. Ν.  Άρτας, Δ. Σ. 69/ 2017,    προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.000,00  € συμπ. του Φ.Π.Α. τηρούμενων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/2016 χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 4 Αυγούστου  2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 μ.μ..

Νέα  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  14 Αυγούστου  2017 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 17:00 μ.μ..

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 10 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00  π. μ.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 18 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00  π. μ.

Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής λόγω μη λειτουργίας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 1-08-2017 έως 8-8-2017 .

 Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:

Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.gnartas.gr

                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

 

 

                                                                                                ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός την προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας