Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F1896418415

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ(ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ )» CPV : 33696200-7 συνολικού προϋπολογισμού: 394.555,86€ συμπερ. ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ με α/α συστήματος : 182812

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ημέρα Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΔΕΠ: Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας