Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeio sima 150x150 F 1153029749

Γ.Ε.Ν:Διαγωνισμός για την προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Μηχάνημα Multidiagnostic) Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ),μαζί με 10ετή Συντήρησή του

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Μηχάνημα Multidiagnostic) του ΝΝΑ, μαζί με 10ετή Συντήρησή του, Εκτιμώμενης Αξίας Επτακοσίων Ενενήντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (796.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Η τιμή του προσφερόμενου είδους / παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡs χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός την Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας