Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 803513631

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός προμήθειας τεσσάρων (4) ναυτιλιακών συστημάτων νυχτερινής έρευνας Κ/Φ

  • Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την ανάδειξη Αναδόχου προς σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο ενός (1) έτους και προϋπολογιζόµενου κόστους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) για την προµήθεια τεσσάρων (4) Ναυτιλιακών Συστηµάτων Νυχτερινής Έρευνας για Κ/Φ, απαλλασσοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Η τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 
     
  •  
Previous 7η SIAL MIDDLE EAST Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο Abu Dhabi 5-7/12/2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας