Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
GEN F 1471727033

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), Ωφέλιμου Φορτίου Δέκα (10) Τόνων, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), Απαλλασσομένου ΦΠΑ και Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ», σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας