Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
service pc3 F 278509771

Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού, Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, χρονικής διάρκειας δύο (2) Ετών και έναντι προϋπολογιζόμενου κόστους εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (137.100,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), άνευ ΦΠΑ.

Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ n χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δ Ε Υ Α Ρ : Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας