Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gen F 1446197461

Γ.Ε.Ν: Διαγωνισμός Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ

 
Ανακοινώνεται ότι την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ
Προϋπολογιζόμενου Κόστους Τεσσάρων Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (4.500.000,00€), άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων». Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:
1) 4.500.000,00 €
2) άνευ ΦΠΑ
3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Αριθμός Προκήρυξης: 11/2016/ΓΕΝ/Ε2
Φάκελος: Φ.602.2/40/284900/Σ.2172/29 Ιουνίου 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (2%) 90.000,00
Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης
Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 9 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29 Ιουν 16
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 25410 Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr
Χολαργός, 29 Ιουνίου 2016
Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ε.Ν :Διαγωνισμός για την παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) – EASA (European Aviation Safety Agency) χειριστών αεροσκαφών εµπορικών αεροµεταφορών CPL (IR/ME/MCC)µε ATPL Theory Credit (ATPL FROZEN) σε εννέα (9) στελέχη του ΠΝ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας