Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ln19361757 F158417149

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δομής φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (βιομηχανικό ακίνητο «ΗΛΙΑΔΗΣ») (ΤΟΣΚΕΔΠ Καλοχωρίου).

Σας γνωρίζουµε ότι το Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ΄ ΣΣ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) έως (ζ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δοµής φιλοξενίας προσφύγων/ µεταναστών του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (βιοµηχανικό ακίνητο «ΗΛΙΑ∆ΗΣ») (ΤΟΣΚΕ∆Π Καλοχωρίου), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµο- σίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυ- γικές ροές) λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισµού της κείµενης νοµοθεσίας.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ι- αγωνισµού – ∆ιαπραγµάτευσης του Γ΄ΣΣ, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρ- τηµάτων «Α» και «Β» της παρούσης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).

Η σύµβαση θα συναφθεί σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρ- τήµατος «Γ», µετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από το Γ΄ΣΣ.  

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ

Previous Πανελλήνια έκθεση για τον εναλλακτικό τουρισμό “Nostos” 1st Greek Alternative Tourism Expo 2016 – Ναυπακτος 14-17 Οκτωβρίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας