Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F917173811

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ:Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας.

Το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Επιχειρησιακής Μονάδας του Χ.Υ.Τ.Α. Κ. Εύβοιας,συνολικής ποσότητας 200.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (232.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, σύμφωνα με την από 26-09-2018 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του φορέα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 22/11/2018 και ώρα 15:00 μμ.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας