Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeia F1479480482

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γαντιών νιτριλίου για την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18424300-0. Προσφορές υποβάλλονται για όλο τον αριθμό του προϊόντος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.853,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.172,00 ΦΠΑ €:36.681,28).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας