Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ERT logo 864x400 c F 1796233115

ΕΡΤ: Διαγωνισμός για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων

Η ΕΡΤ Α.Ε προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο, Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: Προμήθεια πομπών FMισχύος 5000W, 2000Wκαι 1000W διαφορετικών ποσοτήτων.

Χρόνος παράδοσης: 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προϋπολογισμός: 201.600€ πλέον ΦΠΑ, Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων και Παροχές Υγειονομικής Χρήσης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας