Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ERT logo 864x400 c F 1796233115

ΕΡΤ: Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG 4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να κατακυρώσει επιπλέον ποσότητα υπομονάδων/εξαρτημάτων του υπό προμήθεια συστήματος που δεν θα υπερβαίνει το 15% επί του αριθμού τεμαχίων που αναγράφονται στο έντυπο της διακήρυξης, ούτε και τον προϋπολογισμό του έργου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια εξετάσεων Πήξης Αίματος με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αναλυτών Πήξης)»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας