Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
logo epb xriso F 526021484

Επιμελητήριο Βοιωτίας: Διαγωνισμός προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας διακηρύττει, ότι η 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. είναι η ημερομηνία λήξης της παράδοσης των προσφορών στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά και την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. θα διεξαχθεί η αποσφράγιση των προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του ΠΔ 118/2007 (και τις διατάξεις και τα κείμενα που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης) του έργου με τίτλο: «ΒΟΙΩΤΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949554 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΒΟΙΩΤΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού», με προϋπολογισμό 38.100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β) κατηγορία «Δημιουργία ντοκιμαντέρ», με προϋπολογισμό 19.300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), γ) κατηγορία «Διαφημιστικές καταχωρήσεις», με προϋπολογισμό 5.100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δ) κατηγορία «Αξιοποίηση διαδικτύου» με προϋπολογισμό 4.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ε) κατηγορία «Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής» με προϋπολογισμό 5.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ζ) κατηγορία «Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου» με προϋπολογισμό 1.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η) κατηγορία «Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού κι ειδικού τύπου» με προϋπολογισμό 5.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 78.500 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Previous Ασφαλιστικό: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας