Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
22 F343406363

Επιμελητήριο Άρτας:Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών παραγωγής προωθητικού υλικού και υπηρεσιών επικοινωνίας.

Tο Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σεσφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών παραγωγής προωθητικού υλικού και υπηρεσιών επικοινωνίας, στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα ανφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 22/06/2020 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 3ος όροφος). Eπισυνάπτεται η πρόσκληση.

Previous ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την «προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας