Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Choristitlo F 480125401

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με τίτλο «Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων» στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Πέμπτη 14/05/2020 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).

ΤοΕπιμελητήριοΆρταςσυμμετέχειωςεταίροςστοέργομετίτλο «Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas» (MIS: 5003237) καιακρωνύμιο «E-Parks», τοοποίοεγκρίθηκεστη 1ηπρόσκλησητουΠρογράμματος Interreg V-A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, υπότονΆξοναΠροτεραιότητας 2″Integrated Environmental Management” καιτονΕιδικόΣτόχοS02.1 – “Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area”.

Το πλήρες εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:

  • University of Foggia – Department of Economics
  • Gargano National Park
  • Gargano Land Reclamation Authority
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος
  • Επιμελητήριο Άρτας.

Σύντομη περιγραφή έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός κοινού εργαλείου τουριστικής αειφόρου διαχείρισης για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής δύο πιλοτικών σχεδίων. Τα πιλοτικά σχέδια βασίζονται σε δοκιμές, σε προσβάσιμες διαδρομές, στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ακόμη και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί κοινή σήμανση και ηλεκτρονική πλατφόρμα για περιβαλλοντική διακυβέρνηση συνδεδεμένη με το σύστημα των Πάρκων ενώ θα διενεργηθούν δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων σε αντικείμενα σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα της πράξης είναι η δημιουργία σήμανσης διεθνούς αναγνώρισης με τελικό στόχο την εισήγηση για χάραξη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με τίτλο «Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων», από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού (CPV: 79415200-8).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2020 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου E-Parks και συγκεκριμένα το:

        Πακέτο Εργασίας 3, Παραδοτέο 3.5.3

Previous 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας