Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Το Επιμελητήριο Άρτας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Επιμελητηρίου Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150100, στο Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», Ενωσιακή προτεραιότητα 5, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2-2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ (σε word)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ Α1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Previous Εξετάσεις Πιστοποίησης Σεμιναρίου ΕΦΕΤ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας