Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
OAEE F11326

Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ

Σε συνέχεια της νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την δυνατότητα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, την κατάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ΟΑΕΕ με διευκρινιστική εγκύκλιο δίνει οδηγίες για την υπαγωγή στην ρύθμιση.

Συγκεκριμένα :

Με τη διάταξη της παρ. 5 άρθρο 32 του Ν.4075/2012 δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, με αίτησή τους, την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007.

Με την αρ.Φ.80000/10255/334/6.6.2012 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

Με την αρ.Φ.80000/10398/303/18.4.2013, Υπουργική Απόφαση αντικαθίσταται η παράγραφος 3 της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης (που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης).

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι:

– Σε περίπτωση απώλειας, για οποιοδήποτε λόγο, του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο ακόμη φορά.

– Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που κατετάγησαν σε κατώτερη κατηγορία από 13/6/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης) και μέχρι τη δημοσίευση της νέας απώλεσαν το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο, δύνανται να επανέλθουν για μια και μόνο φορά.

 

 

Και στις δύο περιπτώσεις το δικαίωμα κατάταξης στην επιλεγείσα κατηγορία και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αρχίζουν από το επόμενο της αίτησης ακέραιο δίμηνο εφόσον ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τη διάταξη και την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες-διευκρινίσεις:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

– Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα δικαιούνται να το ασκήσουν δύο φορές.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 13/6/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΕΙ

– Δικαιούνται να το ασκήσουν άλλη μία φορά. Για την άσκησή του υποβάλλεται νέα αίτηση.

– Το δικαίωμα ενεργοποιείται από το επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο.

– Η νέα αίτηση δεν αποτελεί συνέχεια ή ενεργοποίηση της πρώτης. Εξετάζεται ως νέα αίτηση.

Ως εκ τούτου, ως ασφαλιστική κατηγορία για την ενεργοποίηση του δικαιώματος λογίζεται αυτή που έχει διαμορφωθεί κατά τη νέα αίτηση.

Οι εισφορές του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την απώλεια του δικαιώματος (πρώτη φορά) έως την ενεργοποίησή του για δεύτερη φορά καταβάλλονται στην κατηγορία που διαμορφώθηκε μετά την απώλεια.

– Εκπρόθεσμη καταβολή (έστω και κατά μία ημέρα) ή έκπτωση από δικαίωμα ρύθμισης εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος το οποίο δε μπορεί να ασκηθεί για τρίτη φορά.

Προσοχή! Στους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα για πρώτη ή δεύτερη φορά θα πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων.

– Αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος για δεύτερη φορά, που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Υπουργικής Απόφασης (2/5/2013),

 

 θα ικανοποιηθούν από το επόμενο ακέραιο δίμηνο της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης (4ο δίμηνο).

– Τέλος, δεν προβλέπεται ενεργοποίηση του δικαιώματος σε κανένα στάδιο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 Ως εκ τούτου, αιτήματα που, ενδεχομένως, θα υποβληθούν για ενεργοποίηση δικαιώματος λόγω εκπρόθεσμης καταβολής θα απαντώνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ:ΒΕΑ

Previous Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις ».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας