Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για τον «καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης επαρχιακών και αγροτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»

Ο Δήμαρχος Αρταίων  διακηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιώνγια τον «καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης επαρχιακών και αγροτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με βάση το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  29.796,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

             Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δημαρχείου, στον 2ο όροφο στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου την Παρασκευή 11-04-2014 και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, (αρμόδια υπάλληλος: Ανδρέου Μαρία   τηλ.2681362239), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

 

 

Previous Πρόγραμμα KEWEP – Προκήρυξη νέων θέσεις μαθητείας (Internship) σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Νότια Κορέα.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας