Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
eforia xartia F1781416835

Εως και τις 15/2 στο Taxis οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων του φορολογικού έτους 2015

Εως και τις 15 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι υπόχρεοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος Taxis, τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2015, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τον οποίο δίδονται απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στη ΓΓΠΣ όσον αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή βεβαιώσεων από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2015, εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου ανοίγει τον δρόμο και για την ταχύτερη φέτος υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τον Μάρτιο ή αρχές Απριλίου, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται και η σύνταξη των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2016. Οσον αφορά, πάντως, ειδικότερα τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ή αμοιβών από επιχειρηματική αμοιβή, οι υπόχρεοι μεταξύ των άλλων θα πρέπει να γνωρίζουν, με βάση τις οδηγίες της ΓΓΠΣ, και τα εξής:

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τον λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2. Ποιοι υποβάλλουν βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Οσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αμοιβών που τους κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

3. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.

4. Μπορώ να υποβάλω τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2015 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2014 – χρήση 2014);

Οχι, πρέπει απαραιτήτως η δημιουργία του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να γίνει με το καινούργιο πρόγραμμα φορολογικού έτους 2014.

5. Εχω κάνει διακοπή πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλω τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2015), τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2015 θα τις υποβάλετε εντός του 2016 μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΠΟΛ 1274/2015.

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

6. Πώς θα δηλώσω αναδρομικά αποδοχών που αφορούν άνω του ενός παρελθόντα έτη;

Τα ποσά αναδρομικών αποδοχών που εισπράχθηκαν εντός του 2015 και αφορούν άνω του ενός παρελθόντα έτη θα δηλωθούν στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών σε ξεχωριστές γραμμές για κάθε έτος, συμπληρώνοντας το πεδίο «έτος αναφοράς» με το έτος που αφορούν τα αναδρομικά ποσά (το έτος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του).

7. Το πεδίο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό;

Για το φορολογικό έτος 2015, ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί.

8. Υπάρχουν είδη αποδοχών που δεν αθροίζονται στα σύνολα;

Οχι, τα ποσά όλων των ειδών αποδοχών αθροίζονται στα σύνολα του αρχείου. Η διάκριση των εισοδημάτων για την ορθή εκκαθάριση των δικαιούχων θα γίνει από την ΓΓΠΣ.

9. Ποιοι υποβάλλουν το αρχείο αμοιβών από εργόσημο;

Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Ποιοι υποβάλλουν βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Οσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61,62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αμοιβών που τους κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

2. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία . Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.

3. Εχω κάνει διακοπή πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλω τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2015), τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2015 θα τις υποβάλετε εντός του 2016 μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΠΟΛ. 1274/30.12.2015. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

4. Πώς θα δηλώσω ποσά παρακρατηθέντων φόρων προηγουμένων ετών, που αποδόθηκαν εντός του 2015;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1274/30.12.2015, εφόσον έχουν αποδοθεί ποσά παρακρατηθέντων φόρων προηγουμένων ετών, μέσα στο έτος 2015 οι αμοιβές αυτές θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ο παρακρατηθείς φόρος που αποδόθηκε στο έτος αυτό θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015.

5. Σε περίπτωση αμοιβών χαμηλότερων των 300 ευρώ, για τις οποίες έχει παρακρατηθεί φόρος τι πρέπει να κάνω;

Οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%, έστω και εάν ήταν χαμηλότερες των 300 ευρώ, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 1.

Οσον αφορά τις αμοιβές που είναι χαμηλότερες των 300 ευρώ και για τις οποίες δεν έχει παρακρατηθεί φόρος, θα καταχωρούνται στον κωδικό 10.

6. Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου συμμετέχουν στον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών;

Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθαρίστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών.

7. Σε ποιον κωδικό θα καταχωρηθεί ο παρακρατούμενος φόρος από προείσπραξη γραμματίων;

Ο προκαταβλητέος φόρος που παρακρατείται από τους δικηγορικούς συλλόγους από προείσπραξη γραμματίων, πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδικό 7 «Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους – Αρθρο 69§5 περ. α’ του ν.4172/2013».

8. Επιτηδευματίες που πληρώνουν δικηγόρους χωρίς να τους έχουν κάνει παρακράτηση (η παρακράτηση του φόρου έχει γίνει από τον δικηγορικό σύλλογο – προείσπραξη) θα στείλουν αρχείο βεβαιώσεων;

Σε περίπτωση επιτηδευματία ο οποίος έχει καταβάλει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή σε δικηγόρο και συνεπώς η παρακράτηση του φόρου έχει διενεργηθεί από τον δικηγορικό σύλλογο, αρμόδιο πρόσωπο για την αποστολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ο δικηγορικός σύλλογος.

Εννοείται ότι εφόσον η αμοιβή του δικηγόρου είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης και συνεπώς έχει γίνει παρακράτηση φόρου από τον επιτηδευματία, ο επιτηδευματίας υποχρεούται σε αποστολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το ποσό του φόρου που έχει παρακρατήσει.

naftemporiki.gr

 
Previous Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Άρτας – ΣΕΒΕ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας