Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Ενσωμάτωση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο ζητεί η ΕΣΕΕ

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών για τις προωθούμενες νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων στην Ε.Ε., απέστειλε η ΕΣΕΕ.

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ οι περιγραφόμενες προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, για καταναλωτές και επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ & νεοφυείς), αίροντας πληθώρα περιοριστικών φραγμών.

Η ενσωμάτωση στην εθνική Νομοθεσία των επικείμενων μεταρρυθμίσεων θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστώντας το περισσότερο ελκυστικό και φιλικό.

Τα βασικότερα σημεία των σχεδιαζόμενων φορολογικών αλλαγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω τόνωση του   e-commerce έχουν ως εξής:

  • Οι προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίσεις, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΦΠΑ, για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας, θα συμβάλουν στην ετήσια εξοικονόμηση πόρων συνολικού ύψους 2,3 δισ. Ειδικότερα, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μίας απλής τριμηνιαίας δήλωσης του οφειλόμενου ΦΠΑ για το σύνολο των Κρατών – Μελών, μέσω κοινού διαδικτυακού ιστότοπου διαθέσιμου  για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης («One Stop Shop»), θα συμβάλλει στην άρση πληθώρας γραφειοκρατικών βαρών, στην τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.
  • Οι νέοι απλοποιημένοι κανόνες θα διασφαλίσουν την καταβολή του ΦΠΑ στο Κράτος – Μέλος του τελικού καταναλωτή, με συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συγκεκριμένη άποψη είχε ταυτιστεί και η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο υποβολής θέσεων του φορέα επί ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της UEAPME.
  • Οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στον κλάδο του e-commerce, θα συνδράμουν στην ανάσχεση της απώλειας ΦΠΑ από τις αγορές μέσω του διαδικτύου, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στα 5 δισ. ανά έτος, με τις δυσμενείς εκτιμήσεις να ανεβάζουν το συγκεκριμένο ποσό στα 7 δισ. έως το 2020. Περαιτέρω, λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (VAT Fraud), η οποία προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαινόμενο που προκαλεί στρεβλώσεις και εμπόδια εισόδου στην αγορά. Ειδικότερα:
  • Στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται η εξομοίωση του καθεστώτος που ισχύει για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου (χρήση υπηρεσιών e-commerce), με τον τρόπο αντιμετώπισης/μεταχείρισης του ΦΠΑ και των πωλήσεών τους που ισχύει στις  χώρες που ανήκουν.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, αίρεται μία σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες στην ουσία λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την επέκταση και διείσδυση των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Πιο αναλυτικά:

Αναμένεται να καθιερωθεί νέο ελάχιστο όριο πωλήσεων μέσω διαδικτύου ύψους 10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις των οποίων οι διαδικτυακές πωλήσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό θα μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες για τον ΦΠΑ που συνηθίζουν να εφαρμόζουν στη χώρα τους.

Ένα άλλο νέο ελάχιστο ετήσιο όριο 100.000 ευρώ θα διευκολύνει τις ΜμΕ όσον αφορά στην καταβολή του ΦΠΑ, καθώς θα προβλέπονται απλουστευμένοι κανόνες για τον εντοπισμό της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι πελάτες.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΕΣΕΕ, καθίσταται επιτακτική 

  • η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η απόδοση του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμψηφισμού του χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ στο σύνολο των διενεργούμενων συναλλαγών, (ιδιώτες και φορείς του Δημοσίου), θα μειώσουν κατακόρυφα το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων.
  • η επανεξέταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά ως αντιστάθμισμα του θαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου, συνιστά μία πολύ σημαντική παράμετρο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας.
Previous Στη Βουλή το νομοσχέδιο για πλαστικό χρήμα και αδήλωτα εισοδήματα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας