Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
256px HellenicArmySeal F 1888389793.svg

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ : Διαγωνισμός για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο ∆ημόσιο,

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ιαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (€ 239.352,53). 

Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 οι Εκλογές του Επιμελητηρίου Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας