Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
archeiolipsisergasias F1674693339

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Διαγωνισμός παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ (CPV 55322000-3 «Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» (ΚΑΕ 0439), προϋπ. δαπάνης 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών έξι (6) μηνών για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων, επί 210 ωρών μηνιαίως (210 ώρες ανά μήνα / 30 ημέρες = επτά (7) ώρες / καθημερινά).

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου του 2016 και ώρα 13,00 π.μ. ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής¨).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous «Ο Φόβος Τρώει τα Σωθικά » από την Κινηματογραφική ομάδα Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας