Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
petrelaio thermansis1 F1008744971

Διοίκηση 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:Διαγωνισμός για προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 799.096,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 11-08-2020 και ώρα 18:00μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 11-09-2020 και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 16-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: 17-09-2020 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας
Επιτροπής.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Previous ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ:Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας