Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaivn F1259392625

Δήμος Αρταίων:Περίληψη επαναληπτικού για εξοπλισμό θαλάσσιων προορισμών.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειαςεξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ’)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 8.928,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 31-08-2019 ημέρα Σάββατο ώρα 15:00. Επισυνάπτεται το έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Κατάθεση Μελέτης – Έρευνας της ΚΕΕ για την Ανάπτυξη 88 Επιχειρηματικών Πάρκων το διάστημα 2018-2040
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας