Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaivn F 1972739763

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:διαγωνισμός προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (cpv: 34144512-0, 34144212-7 και 34114000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 985.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-06-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00.

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.):«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας