Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos artaion F 1603981815

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ledγια εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (cpv34993000-4 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά)συνολικού προϋπολογισμού 299.956,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.               Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 104779) μέχρι την 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 μ.μ.
Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας