Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων : Περίληψη δράσεων ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις δράσεις ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 186875) μέχρι την 03-04-2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 μ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Δήμος Αρταίων : Περίληψη διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας